» Wij zijn ook actief op Facebook

» Nieuw: labels voor eerlijke natuurfotografie
» Doe de zelftest: wat voor natuurfotograaf ben jij?
» inloggen/registreren

De traditionele benadering van natuurfotografie in relatie tot natuurbescherming is ‘niet verstoren en met rust laten’. Het is een misvatting dat je daarmee natuur beschermt. Sterker nog: de natuur heeft er op termijn zelfs nadeel van. De realiteit is dat natuur alleen bestaansrecht heeft als het economische waarde vertegenwoordigd. Natuur moet wat opleveren. In de vorm van directe exploitatie (houtkap, jacht, waterwinning) of indirect via bezoekers en toerisme. Een oerbos zonder wandelpad, bezoekers of oogstbare (natuur)producten heeft op termijn geen bestaansrecht.

Het Centrum voor Natuurfotografie gebruikt natuurfotografie voor een duurzame bescherming van natuur en milieu. Niet passief door ‘afblijven en met rust laten’ maar actief door het opzetten van projecten waarbij natuur door fotografen duurzaam wordt geëxploiteerd. Net als andere vormen van vrijetijdsbesteding in de natuur (fietsen, wandelen etc..) hebben natuurfotografen immers natuur nodig voor hun hobby. Daarbij staat een respectvolle omgang met soorten en natuurgebieden voorop.

Onze projecten:
1. Creëren draagvalk en begrip voor natuurfotografie en bescherming
2. Gaan uit van respectvolle omgang met soorten en natuurgebieden


Wit Rusland?
Natuur zonder hekken, geen sloten, geen snelwegen en geen mestoverschot. Dat is Wit-Rusland!  Wildernistrek, partner van het Centrum voor Natuurf
...Fotohutten in Nederland
In het buitenland zijn ze er allang: verhuurbare fotohutten voor natuurfotografen. In Duitsland kun je fotohutten huren om kraanvogels, zeearenden en
...


  
©entrum voor natuurfotografie