» Nieuw: labels voor eerlijke natuurfotografie
» Doe de zelftest: wat voor natuurfotograaf ben jij?


8. Perspectief herkennen (pag 104)
 
Opdracht: Welke vormen van perspectief zie je in de foto’s op pag 124, 126 en 245?

P 124: Bokkenorchis

In deze foto zijn de volgende vormen van perspectief te onderscheiden:
  • atmosferisch perspectief (bloemen op voorgrond zijn scherp, de andere zijn verder weg en vaag)
  • kleurperspectief (de blauwe achtergrond wijkt terug, terwijl de geelgroene tinten en de violette vlekjes zich wat meer opdringen)
  • overlappend perspectief (je hoeft de lange bloemslippen maar te volgen om te zien welke bloemen dichtbij zijn en welke verder naar achteren zijn geplaatst).
p 126: Beukenbos met ree

Het meest opvallende perspectief op deze foto is het lijnenperspectief. Kijk maar naar de lijnen die gevormd worden door de rijen boomstammen. Ze leiden je blik naar een denkbeeldig verdwijnpunt op de horizon.
Daarnaast is er ook een overlappend perspectief, want de boomstammen overlappen elkaar gedeeltelijk, waardoor je kunt zien welke bomen dichtbij staan en welke verder weg.
Ook is er enigszins sprake van een formaatperspectief. De ree is wat verder weg en dus kleiner dan de boomstammen op de voorgrond.
» overige opdrachten p 245 Keizersmantel

Deze foto bestaat bij de gratie van het formaatperspectief. Hoe dichterbij hoe groter. We weten immers dat geen enkele vlinder in werkelijkheid zo reusachtig is als het op deze foto lijkt.
Natuurlijk is er daarnaast ook sprake van een overlappend perspectief: de vlinder is dichterbij dan de berg, want hij bedekt hem gedeeltelijk. De mensen zijn om dezelfde reden op hun beurt dichterbij dan de groene glooiing.
©entrum voor natuurfotografie