» Nieuw: labels voor eerlijke natuurfotografie
» Doe de zelftest: wat voor natuurfotograaf ben jij?


5. Contrasten herkennen (pag 84)
 
Opdracht: Welke contrasten zie je in de foto’s bovenaan op pag 151 en op de pagina’s 156 en 185?

p 151: Beuk met paddenstoelen

Vele contrasten zijn te onderscheiden in dit beeld.
  • Tooncontrast (lichte lucht versus donkere boom).
  • kleurcontrast (warme kleuren van oranje herfstbladeren en paddenstoelen versus koele kleur van de lucht)
  • inhoudelijk contrasten (loof- versus naaldbomen/dennen op achtergrond. Kale versus bebladerde boom. Levend versus dood hout)
  • formaatcontrast (grote boom versus kleine paddenstoelen)
p 156: Smaragdhagedis
  • Vormcontrast (Scherp versus vaag)
  • ook een structuurcontrast tussen min of meer egale groene vlakken boven en onderin het beeld en het gespikkelde groene lichaam van de hagedis.
  • Tooncontrast (donkere schaduwen van onderzijde keel versus lichte steen) Deze valt pas goed op als je van een afstandje door je oogharen naar de foto kijkt.
» overige opdrachten


p 185: Hagedisslang
  • Symbolisch (inhoudelijk) contrast van boze slangenkop versus zoetsappige bloempjes. Ook andere inhoudelijke contrasten aanwezig zoals plant versus dier en hoog versus laag.
  • Vormcontrast (Scherpe slang versus vage bloemen op achtergrond)
©entrum voor natuurfotografie