» Nieuw: labels voor eerlijke natuurfotografie
» Doe de zelftest: wat voor natuurfotograaf ben jij?


22. Reportage (pag 234)
 
De redactie van een landelijk blad vraagt jou om een reportage te maken van precies 6 beelden over je favoriete gebied. Jouw foto’s worden paginagroot afgedrukt en in een oplage van enkele honderdduizenden verspreid. Welke 6 foto’s selecteer je, in welke volgorde zou je ze tonen en welke pakkende titel zet je erboven?
Leerdoelen: breder kijken dan alleen je onderwerp, aandacht ontwikkelen voor afwisseling in beeld, foto’s met elkaar leren combineren en selecteren op basis van een verhaallijn (titel).
Mijn (BS) keuze is gevallen op de Lange en Korte Duinen in Soest. Het is een gebied met stuifzanden. Die heten zo vanwege het opstuiven van het zand als het stevig waait. Die wind is nodig om het stuifzand levend te houden. Anders groeit het op den duur dicht met bos.
Eén van de eerste bomen die het zand koloniseren is de grove den die zich, net als het zand, ook op de wind verspreid. Daarom worden solitaire dennen op de vlakte ook wel vliegdennen genoemd.
In de Lange en Korte duinen in Soest wordt intensief gerecreëerd. Mensen komen er letterlijk om uit te waaien.
Ik kies bij deze reportage niet voor bijzondere soorten planten of dieren, maar beperk me tot het simpele en herkenbare verhaal van wind, zand, plant (den) en recreant.

Daarom luidt de titel van mijn reportage:

Uitwaaien, dennen zaaien
Dit is mijn openingsbeeld. Waarom deze foto? Hij vertelt het hele verhaal. Hij toont de ruimte, de mens als nietig wezen in de grote natuur. De frisse blauwe kleur van de lucht steekt lekker af tegen de heldere wolken, het lichte zand en de oranjebruine dennennaalden. Op de voorgrond de hoofdrolspeler uit het verhaal: een den. En als klap op de vuurpijl wijst de gebogen dode zijtak de wandelaars als het ware aan.
Als tweede beeld een meneer die zijn hond uitlaat. Elke krantenlezer kan in deze man zichzelf, een familielid, vriend, kennis of buurman herkennen. Intussen laat deze foto ook de bodem van het gebied wat beter zien en vormt zodoende een goede opmaat voor het volgende beeld.Deze detailfoto toont in al zijn eenvoud de strijd tussen de wind en de vegetatie.
Hier een al wat groter dennetje dat kans heeft gezien om te kiemen in het zand. Als natuurfotograaf heb je wellicht de neiging om de wandelaars en de vliegtuiglijnen in de lucht als storend te beschouwen en te vermijden. Maar voor de reportagefotograaf komen ze juist uitstekend van pas, omdat de druk van onze samenleving op de natuur er goed uit spreekt.
Dit is zoals de den er een eeuw later uit ziet. Bewust niet gefotografeerd als silhouet, om het niet te voorspelbaar te maken. Daarom deze keer een wirwar van grillig gevormde takken. Onweerstaanbaar voor kinderen om in te spelen.
» overige opdrachten Het bewijs: spelende kinderen.
©entrum voor natuurfotografie