» Nieuw: labels voor eerlijke natuurfotografie
» Doe de zelftest: wat voor natuurfotograaf ben jij?


12. Beleving analyseren en testen (pag 131)
 
Opdracht: Zonder emotie ontbreekt er vaak iets in een foto. Is het de artistieke invulling of spelen andere factoren mee? Bekijk drie zelfgemaakte foto's waar je zeer tevreden over bent. Neem een vel papier en benoem bij elk van je drie foto's de sfeer en de gevoelswaarde. Als je dat moeilijk vindt, stel jezelf dan de vragen: Wat maakt de foto bijzonder? Welke sfeer hoort daarbij? Welk gevoel gaat ervan uit? Kun je überhaupt omschrijven welk gevoel je in de foto’s hebt gebracht op het moment dat je ze maakte? Als je dat gedaan hebt laat je de foto's aan iemand anders zien en vraag deze persoon te benoemen welke sfeer en welke gevoelswaarde hij of zij in de foto ziet. Als veel mensen dezelfde sfeer herkennen in je foto's, ben je er goed in geslaagd om emotie over te brengen.
Leerdoel: deze manier van samen reflecteren op je werk, maakt je meer bewust van de belevingswaarde en brengt je absoluut op nieuwe ideeën!
Bart:
(maker)
Sfeer: Overvloed, rijkdom, nazomer, warmte
Mark:biologisch; stoffig, maar ook zomer!
Geert:Sfeer: Vrolijk, zomer, eten, verdord en levend.
Gevoelswaarde: positieve gevoelens.
Toelichting: Sommige bladeren verkleuren terwijl de vruchten rijp lijken.
Maura:vakantie, zomer, vrijheid.
Sophie:zomer, zon, vakantie, boerderij, warmte, zelf jam maken.
Leny:zomer.
Edo:Sfeer: overdaad.
Gevoelswaarde: warmte, zomer, spanning.
Bianca:zomer, buiten, bessen plukken, jam maken, zoet.
Conclusie:
(Bart)
de bedoeling is goed overgekomen. De reacties zijn zondermeer spontaan, want als mensen wat langer naar de foto hadden gekeken, hadden ze het felgroene kikkertje vast wel ontdekt.

Bart:
(maker)
Sfeer: Klef, verstikkend.
Gevoelswaarde: beklemmend.
Mark:innig maar ook overvol; zorgzaam.
Geert:Sfeer: ranzig, liefde, mooi, grauw, glibberig,
Gevoelswaarde: enerzijds mooi, anderzijds smerig.
Maura:voorjaar, gezellig, nieuw leven.
Sophie:eerste reactie is vies, een soort kikkerorgie. Verward over hoe het in elkaar zit, nadruk ligt op onderste kikker, glibberig, koud, nat.
Leny:Machtsstrijd , Saamhorigheid.
Edo:Sfeer: intimiteit, innigheid.
Gevoelswaarde: kracht, vasthoudendheid.
Bianca:Ouderwetse kleuren, benauwend, schilderij-achtig.
Conclusie:
(Bart)
Het interessante van deze foto is de grote tegenstelling tussen het onderwerp (glibberige padden en kikkers die door veel mensen vies worden gevonden) en de manier waarop het is gefotografeerd (roept gevoelsmatig bij iedereen duidelijke associaties op).

» overige opdrachten

Bart:
(maker)
Sfeer: Toendra, afgelegen, bar, western.
Gevoelswaarde: Desolaat.
Mark:Eenzaam; leegte; somber.
Geert:Sfeer: Grauw, eenzaam, zowel rust als lawaai, somber, mooi
Gevoelswaarde: koud en kalm.
Toelichting: Mooi beeld, het landschap lijkt oneindig wat de foto zijn extra waarde geeft.
Maura:koel, eenzaam.
Sophie:mooiste foto van de reeks, winter, eenzaam, poster materiaal.
Leny:Eenzaamheid , Onheil.
Edo:Sfeer: oertijd, mammoetjagers .
Gevoelswaarde: koude, woestheid.
Bianca:Mistroostig, sereen, rust, eenzaam.
Conclusie:
(Bart)
De eenzaamheid wordt algemeen herkend. De foto communiceert dus duidelijk de bedoeling, gelukkig zonder voorspelbaar of saai te worden gevonden.
©entrum voor natuurfotografie